شہادت حسین کی خبر - Intimation of shahadat e Hussain