امام حسین اپنی شہادت سے باخبر - Imam Hussain knew his martyrdom